Katarzyna Stan-Rudnicka tel. 607.214.175
katarzyna.rudnicka@smartfin.pl
SmartFin Sp. z o.o
ul.Rydlówka 23, 30-363 Kraków
www.smartfin.pl
e-mail: biuro@smartfin.pl

NIP 679-301-74-57 REGON 121004369 KRS 0000335953

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 7 500 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.