Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

 

1.       Kompleksowa obsługa księgowa przedsiębiorstw, w tym m.in.:

 • księgi rachunkowe
 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • kadry, płace, rozliczenia z ZUS
 • reprezentacja podatnika w urzędach

 

2.       Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami, w tym m.in.:

 • analizy i zarządzanie kosztami
 • monitoring płynności finansowej
 • analiza rentowności poszczególnych obszarów biznesowych
 • wnioski kredytowe do banków
 • biznesplany dla przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wyceny przedsiębiorstw
 • analizy opłacalności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • optymalizacja źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • pozyskiwanie funduszy celowych

 

3.       Doradztwo prawne, w tym m.in.:

 • bieżąca obsługa prawna
 • przygotowanie umów wykonawczych i regulaminów świadczenia usług
 • doradztwo dla organów samorządu terytorialnego
 • obsługa procesów fuzji i przejęć (M&A)
 • obsługa prawna transakcji związanych z rynkiem nieruchomości
 • doradztwo w zakresie prawa pracy

 

4.       Dotacje, w tym m.in.

 • wskazywanie możliwości finansowania projektów z funduszy UE;
 • studia wykonalności;
 • biznes plany;
 • dokumenty aplikacyjne/wnioski o dofinansowanie;
 • działania promocyjno-informacyjnych dla projektu;
 • materiały przetargowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.