Ceny usług księgowych zależne są od prowadzonej ewidencji, zakresu umowy oraz od ilości dokumentów księgowych.

Podstawowa cena za usługi księgowe kształtuje się:

  • ryczałty od 150 zł.
  • książki przychodów i rozchodów od 250 zł.
  • księgi handlowe od 700 zł.
  • księgi handlowe rozliczanie w siedzibie klienta od 1 000 zł.

Ceny pozostałych usług ustalamy indywidualnie z naszymi klientami.

Możliwość komentowania jest wyłączona.