Specjalizujemy się głównie w następujących obszarach:
• wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi, porównawczymi oraz majątkowymi,
• przygotowywanie analiz opłacalności procesów inwestycyjnych,
• przygotowywanie biznes planów oraz studiów wykonalności projektów,
• analizy due diligence,
• przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych oraz naprawczych,
• pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw,
• przygotowywanie memorandum informacyjnego o przedsiębiorstwie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.