Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

a)      Bieżąca obsługa prawna

 • opinie i analizy prawne;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych;
 • umowy w obrocie gospodarczym;
 • audyty prawne firm;
 • codzienna obsługa prawna: przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, jednostek i zakładów budżetowych, firm jednoosobowych;
 • doradztwo dla organów spółek, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych przedsiębiorców;
 • obsługa prawna i organizacyjna posiedzeń walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych;

b)      Doradztwo dla organów samorządu terytorialnego i firm prowadzących działalność w sferze użyteczności publicznej;

c)       Zagadnienia pomocy publicznej – umowy wykonawcze i regulaminy świadczenia usług

d)      Doradztwo prawne w procesie nabywania oraz sprzedaży spółek (M&A)

 • analizy due diligence – komercjalizacja, prywatyzacja, przejęcia;
 • łączenie i podziały spółek kapitałowych;
 • przekształcenia spółek kapitałowych;
 • przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe;
 • komercjalizacja i prywatyzacja;
 • tworzenie firm w różnych formach prawnych: Spółki prawa handlowego, spółki cywilne, firmy jednoosobowe, holdingi, grupy podatkowe, fundacje,  wspólne przedsięwzięcia;

e)      Obsługa prawna transakcji związanych z rynkiem nieruchomości

 • regulacja sytuacji własnościowej nieruchomości i innych składników majątku  firm;

f)       Doradztwo prawne z zakresu prawa pracy.

Nasza oferta w tym zakresie dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.