Oferujemy doradztwo w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych oraz innych źródeł finansowania inwestycji, obejmujących m.in.:

  • wskazywanie możliwości finansowania projektów z funduszy UE;
  • studia wykonalności;
  • biznes plany;
  • dokumenty aplikacyjne/wnioski o dofinansowanie;
  • działania promocyjno-informacyjnych dla projektu;
  • materiały przetargowe.

Nasza oferta w tym zakresie dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.